Valitse sivu

Matkani hoitotyön tekijästä kasvuyrittäjäksi ja johtajaksi ei aina ole ollut helppo, mutta sitäkin opettavaisempi. Olen oivaltanut sen, ettei hyväksi johtajaksi synnytä, vaan siihen kasvetaan. Kuitenkin on paljon sellaista, minkä muistaminen helpottaa kasvukipuja.

Sanotaan, että kokemus antaa parhaan pätevyyden. Olen ollut sote-alalla yli 15 vuotta, ensin avustajana ja lähihoitajana, terveydenhoitajana nyt yrittäjänä. Ymmärrän terveydenhuollon ongelmien vakavuuden, sillä olen kokenut ne itse. Halusin tarjota potilaille ja hoitajille parempaa, joten perustin Hoiwa Oy:n. Tänään saan jakaa visioni yhdessä henkilöstön ja yli 3000 keikkatyöntekijän kanssa. Koska koen tehtäväni merkitykselliseksi, saan siitä mielihyvää, jonka avulla jaksan eteenpäin. Uskon, että jokainen johtaja tarvitsee vision, joka on heille aidosti tärkeä. On vaikea johtaa sellaista, mihin ei itse usko, sillä tunteet tarttuvat. Vain asiastaan innostunut johtaja voi innostaa muita. Jos haluat hyväksi johtajaksi, kysy ensin itseltäsi, uskotko tarinaasi.

Anna esimerkki

Hyvä johtaja on esikuva, roolimalli ja keulakuva, joka antaa yritykselle kasvot. Hän ajattelee enemmän yhteistä kuin omaa etuaan. Olen esimerkiksi ollut esiintymiskammoinen ja yksityinen henkilö. Luovuin yksityisyydestäni, jotta voisin edustaa ja puolustaa muita. Hankin mentorin, jotta vapautuisin esiintymiskammosta. Nyt uskallan esiintyä luentavammin ja puhua matkastani lehdissä.

On hyvä muistaa sekin, että johtaminen on palveluammatti. Palveleva johtaja antaa esimerkin, jota muut noudattavat. Palvelun laadun tekevät ihmiset. Siitä riippuu niin asiakastyytyväisyys kuin kilpailukyky.

Välitä ja vaikuta

Hyvä johtaja on tunneälykäs, empaattinen ja keskustelutaitoinen. Koska minulle on tärkeää, että myös muut voivat hyvin, pyrin tunnistamaan toisten tunteita sekä kuuntelemaan heitä tarkasti. Siten kykenen samaistumaan heihin sekä vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Tahdon olla rakentamassa avointa ja psykologisesti turvallista keskustelukulttuuria. Mitä enemmän keskustelen henkilöstön kanssa, sitä paremmin olen perillä siitä, mitä heille ja yritykselle oikeasti kuuluu. Avoimuus vahvistaa tunnesiteitä, luottamusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Toimiva vuorovaikutus on tärkeää myös niiden kanssa, jotka eivät ole kanssasi samaa mieltä. Asioihin on mahdollista puuttua heti, ja ikäviä yllätyksiä tulee vähemmän.

Motivoi ja rohkaise

Sen lisäksi, että hyvä johtaja kykenee tekemään nopeita päätöksiä, on hänen saatava ihmiset toimimaan. Hyvät neuvottelu- ja puhetaidot ovat aina olleet hyvän johtamisen edellytys. Nykyään näitä taitoja tarvitaan entistä enemmän – hierarkkisia linjaorganisaatioita voidaan johtaa määräämällä, mutta itseohjautuvia tiimejä on osattava motivoida ja ohjata oikeaan suuntaan. Tämä taas edellyttää sitä, että jokainen tiedostaa oman työnsä tärkeyden osana kokonaisuutta. Hyvä johtaja kertoo sen heille, sanojaan säästämättä. Kun henkilö ymmärtää, kuinka merkittävässä roolissa hän on, ei hän halua tuottaa pettymystä vaan tavoittelee parhaita mahdollisia tuloksia. Johtajuuden tarve ei ole katoamassa, vaan päinvastoin. Jonkun on oltava se, joka näyttää suunnan, tekee lopulliset päätökset ja kantaa vastuun.

Viesti paljon ja läpinäkyvästi

Hyvä johtaja on aktiivinen viestijä. Hän pitää henkilöstön, asiakkaat ja sidosryhmät ajan tasalla, osoittaen suuntaa sekä vahvistaen tunnettuutta, tunnesiteitä ja psykologista turvallisuutta. Erityisesti etätyön johtaminen edellyttää aktiivista vuorovaikutusta. Emme saa unohtaa sitä, että olemme tiimi, joka puhaltaa yhteen hiileen. Vaikka johtamisen sanotaan olevan pohjimmiltaan puhumista, lopulta eniten puhuvat teot – on esimerkiksi väärin ja lyhytnäköistä väittää olevansa vastuullinen, jos ei todellisuudessa ole. Valitettavan monet esimerkit osoittavat sen, että tietoyhteiskunnassa valheella on lyhyet jäljet. Sen, mitä sanotaan, on oltava totta.

Sopeudu ja uudistu

Hyvä johtaja on enemmän kuin sopeutumiskykyinen – hän näkee muutoksessa mahdollisuuden ja rohkaisee muita. Nykyään muutos on niin nopeaa, ettei paikoilleen ole mahdollista jäädä. Siksi yritysten kulttuurin, toisin sanoen tekemisen, on uudistuttava. Muutoskyvykkyys edellyttää päätösten tekemistä, päätösten tekeminen rohkeutta ja rohkeus myönteistä asennetta. Jokainen päätös on riski, mutta kun asenteemme on oikea, myös epäonnistumisista voi ottaa opikseen. Hyvä johtaja välittää tämän asenteen tiimilleen. Hän on myös oikealla tavalla kilpailuhenkinen sekä rakentaa voittavia tiimejä. Voitonhaluiset tiimit ovat tehokkaita, innovatiivisia, eivätkä halua tyytyä.

Kehitä itseäsi

Kun johtaja investoi itseensä, investoi hän myös yritykseen. Ei ole olemassa niin hyvää johtajaa, ettei hän voisi kehittää itseään. Älä siis kuvittele olevasi valmis, vaan pysy liikkeessä. Muuten myös organisaatiosi pysähtyy. Hyviksi keinoiksi olen itse huomannut lukemisen ja itsereflektion. Lukeminen parantaa muistia sekä kehittää sosiaalisia taitoja ja viestintä- ja empatiakykyä. Itsereflektion on sanottu olevan ihmisen tärkein taito, sillä se vaikuttaa kaikkien elämäntaitojen ja uuden tiedon oppimiseen sekä siihen, millaisena näemme itsemme. Se on tie viisauteen ja myötätuntoon. Koen, että itsereflektio on johtajalle erityisen tärkeää, sillä hän toimii esimerkkinä muille. Yhtä tärkeää on pysyä nöyränä sekä uskaltaa ottaa rakentavaa palautetta vastaan. Silloin myös kehittyminen on mahdollista.

Blogi julkaistu alunperin TYÖ2030 Johtajuusblogissa →